Guvernul propune reglementarea activitatii furnizorilor de servicii de schimb intre monedele virtuale si cele fiduciare

19 aprilie 2020

Guvernul a publicat spre consultare, in 15 aprilie a.c., textul Ordonantei de Urgenta prin care este transpusa in legislatia romaneasca Directiva (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE.

OUG de modificare şi completare a Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, vine cu o serie de precizari legate de autorizarea si inregistrarea furnizorilor de servicii de schimb intre monede virtuale si cele fiduciare precum si a furnizorilor de portofele digitale.


Inainte de toate, sunt introduse conceptele/definitiile pentru noile activitati ce se doresc reglementate.

Astfel, la articolul 2, după litera t) se introduc două noi litere, literele t1) și t2), cu următorul cuprins:

”t1) monede virtuale înseamnă o reprezentare digitală a valorii care nu este emisă sau garantată de o bancă centrală sau de o autoritate publică, nu este în mod obligatoriu legată de o monedă instituită legal și nu deține statutul legal de monedă sau de bani, dar este acceptată de către persoane fizice sau juridice ca mijloc de schimb și poate fi transferată, stocată și tranzacționată  electronic;

t2) furnizor de portofel digital înseamnă o entitate care oferă servicii de păstrare în siguranță a unor chei criptografice private în numele clienților săi, pentru deținerea, stocarea și transferul de monedă virtuală.”

Dupa care se precizeaza ca sub incidenta legii, pe langa institutiile de credit, institutiile financiare, administratorii de fonduri de pensii, furnizorii de servicii de noroc, auditorii, experții contabili și contabilii autorizați, notarii publici, avocații, executorii judecătorești, agentii imobiliari, acum intra si furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare sar si furnizorii de portofele digitale.

In fine, proiectul de act normativ prevede cine autorizeaza, care este procedura de autorizare si cine poate dobandi calitatea de furnizor de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare sau furnizor de servicii de portofele digitale.

Astfel,după articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 301, cu următorul cuprins:

„Art. 301. – (1) Autorizarea şi/sau înregistrarea furnizorilor de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și furnizorilor de portofele digitale se realizează de către Comisia prevăzuta la art.30 alin (1).

(Autorizarea sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele ce fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României conform prezentei legi, se realizează de către Ministerul Finanțelor Publice, prin Comisia de autorizare a activității de schimb valutar, denumită în continuare Comisia.)

       (2) Dispozițiile legale referitoare la procedura aprobării tacite nu se aplică în cadrul procedurii de autorizare și/sau înregistrare a entităților prevăzute la alin. (1).

       (3)Procedura de autorizare și/sau de înregistrare se stabilește prin Hotărâre a Guvernului, elaborată de Ministerul Finanțelor Publice împreună cu Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și cu Oficiul, cu avizul Ministerului Afacerilor Interne și al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

        (4) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor va emite un aviz tehnic pentru furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și furnizorii de portofele digitale, cu plata unei taxe anuale.

        (5) Poate dobândi calitatea de furnizor de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare sau furnizor de servicii de portofele digitale persoana juridică de drept român constituită în condițiile legii si ale hotărârii de guvern prevăzută la alin.(3) sau persoana juridică constituită legal și autorizată/înregistrată de autoritățile competente într-un stat membru al Uniunii Europene sau în statele semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European sau din Confederația Elvețiană.

       (6) Un furnizor de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare sau furnizor de servicii de portofele digitale, autorizat/înregistrat într-un stat membru al Uniunii Europene sau în statele semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European sau din Confederația Elvețiană poate presta pe teritoriul României serviciile prevăzute prin autorizație/înregistrare în baza notificării transmise Comisiei de autoritatea competentă din statul de origine și a răspunsului primit la această notificare din partea Comisiei. (…)

 (9) Furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice – furnizorii de servicii internet, de servicii de telefonie fixă sau mobilă, furnizorii de servicii radio sau TV și de servicii prin cablu astfel cum sunt definiți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.  140/2012, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligați să respecte deciziile Comisiei referitoare la restricționarea accesului către site-urile furnizorilor de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și ale furnizorilor de servicii de portofele digitale neautorizați/neînregistrați în România, precum și a celor referitoare la reclama și publicitatea acestor tipuri de servicii oferite de furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și de furnizorii de portofele digitale neautorizați / neînregistrați în România.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice, se primesc, pe adresa publicinfo@mfinante.gov.ro , în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea acestora.

Pentru mai multe detalii:

. proiect OUG de modificare a Legii 129/2019

. nota de fundamentare OUG de modificare a Legii 129/2019

Adauga comentariu

Noutăți
Nocash
Cifra/Declaratia zilei

Mihai Draghici – CEO PayByFace

„Dupa ce oamenii creeaza un cont PayByFace si au adaugat cardul, selfi-ul si PIN-ul, si au avut un pic de curaj sa se duca sa incerce, daca au incercat o data plata prin recunoastere faciala nu mai folosesc altceva (n.r. ca modalitate de plata). 80% dintre ei numai asta folosesc. Le place la nebunie.” 

Afla aici rezultatele in adoptia platii prin recunoastere faciala.

Sondaj

In 23 septembrie 2019, BNR a anuntat infiintarea unui Fintech Innovation Hub pentru a sustine inovatia in domeniul serviciilor financiare si de plata. In acest sens, care credeti ca ar trebui sa fie urmatorul pas al bancii centrale?