UE propune noi masuri pentru combaterea spalarii banilor – Autoritatea Bancara Europeana primeste puteri sporite

13 septembrie 2018

Deși UE dispune de norme solide privind combaterea spălării banilor, „cazurile recente legate de spălarea banilor din unele bănci din UE au provocat îngrijorări” privind faptul că supravegherea și asigurarea respectării acestor norme nu sunt întotdeauna puse în aplicare în mod eficace în întreaga UE, potrivit comunicatului de presa.

Acest lucru creează nu numai riscuri pentru integritatea și reputația sectorului financiar european, dar „poate avea implicații și asupra stabilității financiare a anumitor bănci”, mai precizeaza Comisia Europeana. Prin urmare, în contextul eforturilor mai ample de finalizare a uniunii bancare și a uniunii piețelor de capital, Comisia Europeană propune astazi (12 septembrie) modificarea Regulamentului de instituire a Autorității Bancare Europene (ABE) cu scopul de a consolida rolul ABE în supravegherea fenomenului de spălare a banilor în sectorul financiar.

Această modificare face parte dintr-o strategie generală de consolidare a cadrului UE de supraveghere a instituțiilor financiare dintr-o perspectivă prudențială și din perspectiva combaterii spălării banilor, pe care Comisia o prezintă într-o comunicare. Aceste măsuri vor contribui la promovarea integrității sistemului financiar al UE, asigurând stabilitatea financiară și protecția împotriva criminalității financiare.

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele Comisiei responsabil cu stabilitatea financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital, a declarat: „Uniunea bancară a Europei trebuie să fie construită pe baza celor mai înalte standarde de integritate. S-a întâmplat de prea multe ori să nu reușim să asigurăm supravegherea combaterii spălării banilor în UE. Astăzi punem la dispoziția Autorității Bancare Europene mijloacele cu ajutorul cărora să se asigure că diferitele autorități de supraveghere cooperează și fac schimb de informații privind combaterea spălării banilor și că normele privind combaterea spălării banilor sunt puse în aplicare în mod eficient în toate țările UE. ABE va avea, de asemenea, dreptul de a solicita investigarea presupuselor încălcări ale normelor și va fi punctul de contact central al Europei pentru cooperarea cu partenerii internaționali în ceea ce privește aspectele legate de combaterea spălării de bani în sectorul financiar.” 

Comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, Vera Jourová, a declarat: „Europa are cele mai solide norme de combatere a spălării banilor din lume. Cazurile recente din sectorul bancar au arătat însă că aceste norme nu sunt întotdeauna supravegheate și puse în aplicare la aceleași standarde ridicate peste tot în UE. Soliditatea sistemului nostru este dată de cea mai slabă verigă. În ziua de astăzi banii circulă peste granițe printr-un simplu clic, de aceea trebuie să asigurăm o supraveghere proactivă și rapidă. Modificările de astăzi vor garanta că se asigură respectarea normelor în mod uniform pe întreg teritoriul UE.” 

Consolidarea rolului Autorității Bancare Europene  

Comisia propune să se concentreze competențele privind combaterea spălării banilor în raport cu sectorul financiar în cadrul Autorității Bancare Europene și să se consolideze mandatul acesteia pentru a se asigura faptul că riscurile de spălare a banilor sunt supravegheate în mod eficace și coerent de către toate autoritățile relevante și că autoritățile competente cooperează și fac schimb de informații.

Regulamentul modificat:

. va asigura că încălcările normelor privind combaterea spălării banilor sunt investigate în mod consecvent: ABE va fi în măsură să solicite autorităților naționale de supraveghere a combaterii spălării banilor să investigheze eventualele încălcări semnificative și să le solicite să ia în considerare adoptarea unor măsuri specifice, cum ar fi aplicarea de sancțiuni;

. va prevedea ca autoritățile naționale de supraveghere a combaterii spălării banilor să respecte normele UE și să coopereze în mod corespunzător cu autoritățile de supraveghere prudențială.Competențele existente ale ABE vor fi consolidate astfel încât aceasta să fie în măsură, în ultimă instanță și în cazul în care autoritățile naționale nu acționează, să adreseze decizii în mod direct operatorilor individuali din sectorul financiar;

. va îmbunătăți calitatea supravegherii prin standarde comune, revizuiri periodice ale autorităților naționale de supraveghere și evaluări ale riscurilor;

. va permite colectarea de informații privind riscurile și tendințele în ceea ce privește combaterea spălării banilor și va favoriza schimbul de astfel de informații între autoritățile naționale de supraveghere (așa-numitele hub-uri de date);

. va facilita cooperarea cu țările terțe în cazurile transfrontaliere;

. va institui un nou comitet permanent care va reuni autoritățile naționale de supraveghere a combaterii spălării banilor.

Valorificarea deplină a instrumentelor de supraveghere existente 

Comisia prezintă, de asemenea, o strategie de îmbunătățire a schimbului de informații și a cooperării dintre autoritățile prudențiale și autoritățile de combatere a spălării banilor. Aceasta solicită autorităților europene de supraveghere, în special Autorității Bancare Europene, să adopte orientări care să ajute autoritățile de supraveghere prudențială să integreze aspectele legate de combaterea spălării banilor în diversele lor instrumente și să asigure convergența în materie de supraveghere.

De asemenea, Comisia invită Banca Centrală Europeană să încheie cu autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor, până la 10 ianuarie 2019, , un memorandum de înțelegere privind schimbul de informații, astfel cum este prevăzut în cea de a cincea Directivă privind combaterea spălării banilor.

Etapele următoare 

Propunerea de consolidare a rolului Autorității Bancare Europene prezentată astăzi urmează să fie discutată de Parlamentul European și de Consiliu. Aceste modificări specifice vor fi integrate în discuțiile care au loc cu privire la propunerea Comisiei de revizuire a regulamentelor privind autoritățile europene de supraveghere, adoptată de Comisie în septembrie 2017, prin care se urmărește consolidarea capacității acestor autorități de a asigura supravegherea financiară în mod convergent și eficace. Comisia încurajează Parlamentul European și Consiliul să ajungă cât mai rapid la un acord cu privire la aceste propuneri. 

Context 

Combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului este o prioritate a Comisiei Juncker și face parte integrantă din agenda de reducere a riscurilor urmărită în cadrul uniunii bancare și a uniunii piețelor de capital. Adoptarea celei de a patra Directive privind combaterea spălării banilor – care este în vigoare din iunie 2017 – și a celei de a cincea Directive privind combaterea spălării banilor – care este în vigoare din 9 iulie 2018 și trebuie transpusă până în ianuarie 2020 – a consolidat în mod considerabil cadrul de reglementare al UE, inclusiv normele privind cooperarea dintre autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și autoritățile de supraveghere prudențială. Comisia urmărește îndeaproape punerea în aplicare corectă a celei de a 4-a Directive privind combaterea spălării banilor, inclusiv, dacă este cazul, prin proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

În ciuda acestui cadru legislativ consolidat, câteva cazuri recente de spălare a banilor în băncile europene au dat naștere unor îngrijorări cu privire la legătura dintre normele prudențiale și normele privind combaterea spălării banilor aplicabile instituțiilor financiare.

Aceste îngrijorări au fost reiterate de Consiliu și de miniștrii finanțelor, cel mai recent de către președintele Eurogrupului, Mário Centeno, în scrisoarea din 25 iunie 2018 adresată președintelui Consiliului European, Donald Tusk. Declarația și foaia de parcurs franco-germană de la Meseberg, publicate la 19 iunie 2018 evidențiază, de asemenea, această problemă.

În mai 2018, Comisia Europeană a înființat un grup de lucru în care se reunesc autoritățile europene de supraveghere, Banca Centrală Europeană și președintele Comitetului pentru combaterea spălării banilor în scopul de a reflecta asupra unor posibile acțiuni de asigurare a cooperării armonioase dintre autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și autoritățile de supraveghere prudențială în Uniunea Europeană.

Adauga comentariu

Noutăți
Cifra/Declaratia zilei

Nic Marius Balaceanu – Founder & CEO Lendrise

„For more than a week now, ScoreRise enrolls daily hundreds of users through an innovative facial recognition interface. Enrollment takes less than a minute and it does not require presence of a human operator or video recording. And, of course, it stays fully GDPR compliant with help from Reff & Associates and Deloitte Romania.”

Sondaj
Romania este ultima tara membra UE care nu a transpus in legislatia romaneasca Directiva europeana revizuita a serviciilor de plata (PSD2). Cand credeti ca se va intampla totusi acest lucru?
26 votes · 26 answers
Voteaza
NoCash