[stock-market-ticker symbols="FB;BABA;AMZN;AXP;AAPL;DBD;EEFT;GTO.AS;ING.PA;MA;MGI;NPSNY;NCR;PYPL;005930.KS;SQ;HO.PA;V;WDI.DE;WU;WP" width="100%" palette="financial-light"]

Propunere ordin ANPC – Magazinele online sunt obligate sa furnizeze toate informatiile pentru a permite alegeri corecte cumparatorilor. Ordinul nu prevede amenzi sau sanctiuni pentru nerespectarea prevederilor!

20 februarie 2024

Directia Generală Control și Supraveghere Piață și Armonizare Europeană din cadrul A.N.P.C., propune emitere a unui ordin cu caracter normativ privind modalitatea de furnizare de informaţii la comercializarea produselor alimentare preambalate și produselor nealimentare prin intermediul pieței online.

„Ca urmare a verificărilor efectuate în mediul online cu privire la produsele alimentare preambalate cât și a produselor nealimentare (textile, detergenți ș.a) comercializate prin intermediul platformelor de web, s-a constatat faptul că, mare parte din produsele supuse vânzării nu prezintă, în totalitate, informațiile cu caracter obligatoriu impuse prin cadrul legal, in vigoare, consumatorul fiind astfel în imposibilitatea de a face alegeri corecte, în deplină cunoștință de cauza la momentul luării deciziei de achiziționare a produselor.” se arata in document.

Pentru a corecta aceasta situatie, ANPC propune un ordin care prevede urmatoarele:

Art.1. (1) Pentru protejarea consumatorilor și a drepturilor fundamentale ale acestora în mediul online, precum și pentru creșterea transparenței și responsabilității operatorilor economici care își desfăşoară activitatea prin intermediul platformelor online, prezentul ordin stabileşte modalităţile de informare cu privire la informaţiile cu caracter obligatoriu stabilite de cadrul legal, în vigoare, pentru produsele alimentare și produsele nealimentare oferite spre comercializare.
(2) Prin etichetă se înțelege orice marcaj, marcă, semn, imagine sau altă descriere scrisă, imprimată, ștanțată, marcată, gravată sau tipărită pe un produs alimentar sau nealimentar sau atașată ambalajului sau recipientului unui astfel de produs.
(3) Prin „produs alimentar preambalat” se înțelege orice unitate de vânzare destinată a fi prezentată ca atare consumatorului final și unităților de restaurație colectivă, constituită dintr-un produs alimentar și din ambalajul în care a fost introdus înainte de a fi oferit spre vânzare, pe care acest ambalaj îl acoperă în întregime sau parțial, dar în asemenea mod încât conținutul să nu poată fi modificat fără ca ambalajul să fie deschis sau să suporte o modificare; conceptul de „produs alimentar preambalat” nu acoperă produsele alimentare ambalate în spațiul de comercializare la cererea consumatorului, respectiv preambalate în vederea vânzării directe.

Art.2. (1) Operatorii economici care desfășoară activitate de comercializare de produse alimentare și a produselor nealimentare în mediul online, au obligaţia de a informa consumatorii prin afișarea, în câmpul vizual, a tuturor suprafețelor ambalajului/etichetei ce conține informațiile obligatorii ale produsului lângă imaginea de prezentare a acestuia.
(2) Operatorii economici vor informa consumatorii, în mod complet, corect şi precis, asupra informaţiilor cu caracter obligatoriu ale produselor oferite, astfel încât consumatorii să aibă posibilitatea de a face o alegere raţională, în conformitate cu interesele lor, între produsele oferite şi să fie în măsură să le utilizeze, potrivit destinaţiei acestora, în deplină securitate.
(3) Informațiile puse la dispoziție de către operatorii economici care desfășoară activitate de comercializare de produse alimentare și a produselor nealimentare în mediul online trebuie să fie identice cu cele oferite de operatorii economici care desfășiară activitatea de comercializare a acelorași produse prin intermediul magazinelor fizice.
(4) Pentru situațiile în care nu pot fi afișate etichetele produselor, toate informațiile de pe aceastea se pot edita lângă imaginea de prezentare a produsului.
Art.3. Informațiile prevăzute la art.2 trebuie să fie exacte, vizibile, ușor de înțeles și să nu inducă în eroare consumatorul.
Art. 4. Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Adauga comentariu

Noutăți
Cifra/Declaratia zilei

Anders Olofsson – former Head of Payments Finastra

Banking 4.0 – „how was the experience for you”

So many people are coming here to Bucharest, people that I see and interact on linkedin and now I get the change to meet them in person. It was like being to the Football World Cup but this was the World Cup on linkedin in payments and open banking.”

Many more interesting quotes in the video below:

Sondaj

In 23 septembrie 2019, BNR a anuntat infiintarea unui Fintech Innovation Hub pentru a sustine inovatia in domeniul serviciilor financiare si de plata. In acest sens, care credeti ca ar trebui sa fie urmatorul pas al bancii centrale?