[stock-market-ticker symbols="FB;BABA;AMZN;AXP;AAPL;DBD;EEFT;GTO.AS;ING.PA;MA;MGI;NPSNY;NCR;PYPL;005930.KS;SQ;HO.PA;V;WDI.DE;WU;WP" width="100%" palette="financial-light"]

Presedintele Romaniei a promulgat Legea pentru cresterea incluziunii financiare

19 decembrie 2023

In 18 decembrie a.c., presedintele Romaniei Klaus Iohannis a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative în scopul creșterii incluziunii financiare.

”Este o lege care va oferi românilor contextul în care să poată prospera folosind toate instrumentele pe care le au la dispoziţie pentru a-şi gestiona cât mai eficient resursele financiare.” a declarat deputatul George Tuţă (foto), initiatorul acestei legi.

Art. I. – Legea nr. 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1032 din 28 decembrie 2017, se modifică după cum urmează:

  1. La articolul 18, alineatul (1) și litera b) a alineatului (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:
    „Art. 18. – (1) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor are obligația de a pune la dispoziția consumatorilor un site internet cu acces gratuit unde sunt comparate comisioanele percepute de către prestatorii de servicii de plată, cel puțin pentru serviciile cuprinse în Lista
    prevăzută la art. 5 la nivel național. Site-ul internet oferă inclusiv informații cu privire la sediile prestatorilor de servicii de plată și la localizarea bancomatelor și a automatelor ce funcționează pe baza acceptoarelor de bancnote și monede ale acestora.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) sediile și localizarea bancomatelor, automate ce funcționează pe baza acceptoarelor de bancnote și monede, cu cel puțin 5 zile înainte de data propusă pentru schimbarea acestora.”

  1. Articolul 44 se modifică și va avea următorul cuprins:
    „Art. 44. – Instituțiile de credit nu pot refuza o cerere privind deschiderea unui cont de plăți cu servicii de bază, exceptând situația în care consumatorul are deja un cont de plăți cu servicii de bază deschis sau deschiderea unui astfel de cont ar avea drept rezultat o încălcare a dispozițiilor prezentei legi sau a dispozițiilor legale privind prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului, conform Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.”

De asemenea, legea mai prevede ca beneficiarii de plăţi de natură salarială plătite de angajator, pensii, indemnizaţii şi alocaţii de asistenţă socială plătite de la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale sau de la bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor şi municipiului Bucureşti, au dreptul să primească sumele cuvenite în numerar sau prin mijloace de plată fără numerar.

Nu in ultimul rand, persoanele fizice sau juridice, prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului, au obligaţia de a asigura implementarea şi de a accepta cel puţin un instrument de plată, fără numerar.

Mai multe detalii aici:

L E G E pentru modificarea şi completarea unor acte normative în scopul creşterii incluziunii financiare

Adauga comentariu

Noutăți
Cifra/Declaratia zilei

Anders Olofsson – former Head of Payments Finastra

Banking 4.0 – „how was the experience for you”

So many people are coming here to Bucharest, people that I see and interact on linkedin and now I get the change to meet them in person. It was like being to the Football World Cup but this was the World Cup on linkedin in payments and open banking.”

Many more interesting quotes in the video below:

Sondaj

In 23 septembrie 2019, BNR a anuntat infiintarea unui Fintech Innovation Hub pentru a sustine inovatia in domeniul serviciilor financiare si de plata. In acest sens, care credeti ca ar trebui sa fie urmatorul pas al bancii centrale?