[stock-market-ticker symbols="FB;BABA;AMZN;AXP;AAPL;DBD;EEFT;GTO.AS;ING.PA;MA;MGI;NPSNY;NCR;PYPL;005930.KS;SQ;HO.PA;V;WDI.DE;WU;WP" width="100%" palette="financial-light"]

Opinie D&B David şi Baias: Legea Semnăturii Electronice şi a Serviciilor de Încredere a fost adoptată. Ce principale noutăţi au fost aduse din perspectiva semnăturii electronice?

10 iulie 2024

un articol de Cătălina Nacev – Avocat Senior Coordonator D&B David şi Baias, Roxana Bodeanu – Avocat Junior D&B David şi Baias

Legea Semnăturii Electronice şi a Serviciilor de Încredere (nr. 214/2024) a fost publicată în Monitorul Oficial din 8 iulie a.c. şi va intra în vigoare în 3 luni de la această dată.

Una din modificările cheie aduse de Legea Semnăturii Electronice şi a Serviciilor de Încredere este  reprezentată de definirea, pentru prima dată la nivelul legislaţiei naţionale, a semnăturii electronice simple – concept nereglementat cu claritate prin vechea reglementare naţională privind semnătura electronică din 2001 (Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică), ce ridica numeroase probleme practice de interpretare şi aplicare, în special în raporturile B2B.

De asemenea, se reglementează expres efectele juridice ale semnăturii electronice simple, stabilindu-se că documentul electronic semnat cu semnătură electronică simplă va produce aceleaşi efecte juridice ca un înscris semnat cu semnătură olografă în oricare dintre următoarele cazuri:

. în cazul actelor patrimoniale evaluabile în bani cu o valoare mai mică de jumătate din salariul minim brut pe economie la data semnării actului;

. în cazul în care înscrisul este recunoscut de cel căruia îi este opus – Legea menţionează că o astfel de recunoaştere va rezulta şi din faptul neechivoc al executării în tot sau în parte, de către cel care contestă semnătura electronică simplă, a obligaţiilor care s-au născut din înscrisul în formă electronică – prin urmare, dacă o parte îşi execută obligaţiile contractuale (ex. livrează/recepţionează produse, plăteşte contravaloarea produselor livrate etc.), chiar această conduită va echivala cu o recunoaştere;

. atunci când părţile contractului sunt profesionişti şi au agreat prealabil, în mod expres, printr-un înscris distinct, semnat cu semnătură olografă sau cu semnătură electronică calificată faptul că vor conferi semnăturii electronice simple efectele juridice ale semnăturii olografe.

Mai mult, sunt reglementate efectele juridice ale semnăturii electronice avansate, stabilindu-se în mod expres că documentul electronic semnat cu o semnătură electronică avansată produce aceleaşi efecte juridice ca un înscris semnat cu o semnătură olografă în oricare dintre următoarele 3 scenarii:

. actul juridic a fost semnat cu o semnătură electronică avansată creată cu un certificat pentru semnătură electronică emis de o autoritate sau o instituţie publică din România sau de un prestator de servicii de încredere calificat;

. documentul electronic este recunoscut de cel căruia îi este opus, recunoaşterea putând să rezulte şi din faptul neechivoc al executării în tot sau în parte, de către cel care contestă semnătura electronică avansată, a obligaţiilor care s-au născut din documentul electronic;

. atunci când părţile contractului au agreat prealabil, în mod expres, printr-un înscris distinct, semnat cu semnătură olografă sau cu semnătură electronică calificată faptul că vor conferi semnăturii electronice avansate efectele juridice ale semnăturii olografe.

Articolul integral aici

Adauga comentariu

Noutăți
Cifra/Declaratia zilei

Anders Olofsson – former Head of Payments Finastra

Banking 4.0 – „how was the experience for you”

So many people are coming here to Bucharest, people that I see and interact on linkedin and now I get the change to meet them in person. It was like being to the Football World Cup but this was the World Cup on linkedin in payments and open banking.”

Many more interesting quotes in the video below:

Sondaj

In 23 septembrie 2019, BNR a anuntat infiintarea unui Fintech Innovation Hub pentru a sustine inovatia in domeniul serviciilor financiare si de plata. In acest sens, care credeti ca ar trebui sa fie urmatorul pas al bancii centrale?