Libra Internet Bank amendata cu 11.000 euro de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

15 mai 2023

Autoritatea Națională de Supraveghere anunta ca a finalizat, în luna martie 2023, o investigație la operatorul Libra Internet Bank SA și a constatat încălcarea dispozițiilor art. 12 și art. 15 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Ca atare, operatorul a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 4.940,5 lei (echivalentul a 1 000 EURO), pentru încălcarea art. 12 alin. (4) coroborat cu art. 15 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2016/679 si cu o cu amendă în cuantum de 49.405 lei (echivalentul a 10 000 EURO), pentru încălcarea art. 12 alin. (2) coroborat cu art. 15 alin. (3) și (4) din Regulamentul (UE) 2016/679.

„Investigația a fost demarată ca urmare a unei plângeri prin care s-a reclamat refuzul operatorului de a da curs integral cererii de exercitare a dreptului de acces a persoanei vizate, precum și omisiunea de a fi furnizate anumite informații acesteia.” – potrivit comunicatului Autoritatii.

În cursul investigației Autoritatea Națională de Supraveghere a constatat că Libra Internet Bank SA nu a prezentat dovezi din care să rezulte că a transmis un răspuns complet la cererea persoanei vizate, prin raportare la dispozițiile art. 15 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2016/679, întrucât nu a comunicat o copie (în forma solicitată) a datelor personale prelucrate și nu a transmis răspunsul la adresa poștală menționată în contract, potrivit cererii persoanei vizate, fiind încălcate astfel prevederile art. 15 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2016/679.

Totodată, s-a constatat că răspunsul trimis persoanei vizate prin e-mail nu conținea informații cu privire la posibilitatea de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară pentru refuzul de a-i comunica o copie a înregistrării video solicitate, fiind încălcate astfel prevederile art. 12 alin. (4), coroborat cu art. 15 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2016/679.

Cu aceeași ocazie, Autoritatea Națională de Supraveghere a reținut că Libra Internet Bank SA nu a prezentat dovezi din care să rezulte că a adoptat măsuri prin care să faciliteze exercitarea dreptului de acces al persoanelor vizate la copiile înregistrărilor video ce le privesc, prelucrate de către operator, aspect care a afectat inclusiv modul de soluționare a cererii petentului Autorității. Prin urmare, s-a constatat că nu au fost respectate dispozițiile art. 12 alin. (2), raportat la art. 15 alin. (3) și (4) din Regulamentul (UE) 2016/679.

În același timp, în temeiul art. 58 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2016/679, s-au dispus față de operator și următoarele măsuri corective:

. de a răspunde la cererea persoanei vizate, prin comunicarea tuturor informațiilor prevăzute de art. 15 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2016/679 și a copiei datelor personale prevăzute de art. 15 alin. (3) din același regulament, adaptate la situația specifică a petentului, în formatul cerut de acesta, prin poștă, la datele de corespondență indicate de acesta;

. de a adopta măsurile tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât să faciliteze exercitarea drepturilor persoanelor vizate, în special, a dreptului de acces la o copie a datelor lor personale ce fac obiectul prelucrării, inclusiv prin utilizarea unor programe informatice care să permită editarea informațiilor de natură a aduce atingere drepturilor și libertăților altora.

Adauga comentariu

Noutăți
Cifra/Declaratia zilei

Anders Olofsson – former Head of Payments Finastra

Banking 4.0 – „how was the experience for you”

So many people are coming here to Bucharest, people that I see and interact on linkedin and now I get the change to meet them in person. It was like being to the Football World Cup but this was the World Cup on linkedin in payments and open banking.”

Many more interesting quotes in the video below:

Sondaj

In 23 septembrie 2019, BNR a anuntat infiintarea unui Fintech Innovation Hub pentru a sustine inovatia in domeniul serviciilor financiare si de plata. In acest sens, care credeti ca ar trebui sa fie urmatorul pas al bancii centrale?