[stock-market-ticker symbols="FB;BABA;AMZN;AXP;AAPL;DBD;EEFT;GTO.AS;ING.PA;MA;MGI;NPSNY;NCR;PYPL;005930.KS;SQ;HO.PA;V;WDI.DE;WU;WP" width="100%" palette="financial-light"]

Finantari nerambursabile de pana la 380.000 Euro pentru fiecare proiect eligibil de comert electronic

19 ianuarie 2011

19 ianuarie, 2011 – Pentru cei interesati sa-si dezvolte activitati de comert electronic sau alte sisteme/solutii on-line pentru afaceri, MCSI a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului. Valoarea maxima a finantarii acordate prin operatiunea 3.3.2. este de 1.640.000 de lei, cea minima fiind de 35.000 de lei.

Solicitantul eligibil in sensul prezentului ghid, reprezinta o microintreprindere sau IMM care:

. este inregistrata la Registrul Comertului si opereaza pe teritoriul Romaniei;

. nu opereaza ca intermediar pentru proiectul propus a fi finantat;

. nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice in ultimele 36 de luni;

. a inregistrat profit din exploatare in ultimul exercitiu financiar;

. nu inregistreaza obligatii bugetare nete mai mari de:

1/12 din totalul obligatiilor datorate in ultimele 12 luni, in cazul certificatului de atestare fiscala emis de ANAF;

1/6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru, in cazul certificatului de atestare fiscala emis de autoritatile publice locale;

. nu a beneficiat in ultimii doi ani fiscali si in anul in curs de ajutor „de minimis” care, cumulat cu suma pe care o solicita, sa depaseasca echivalentul in lei a 200.000 Euro;

. nu se afla in situatia de insolventa, lichidare, dizolvare, conform prevederilor Legii nr. 85/2006

Schema de finanţare Tip de cheltuială Tip de întreprindere Rata maximă de co-finanţare în funcţie de zona în care se implementează proiectul Valoarea maximă a finanţării nerambursabile acordate (lei) % cheltuieli eligibile din valoarea eligibilă a proiectului
Bucureşti şi judeţul Ilfov Celelalte judeţe
Ajutor de stat regional pentru investiţii Investiţii Micro 60% 70% 1.260.000 Minim 75%
Mică
Mijlocie 50% 60%
Ajutor

“de minimis”

Instruire,

consultanţă, management de proiect, audit, informare şi publicitate

Micro 70% 380.000 Maxim 25%, din care pentru informare şi publicitate maxim 15%
Mică
Mijlocie
1.640.000

La decontarea cheltuielilor se vor lua in considerare contractele necesare pentru implementarea proiectului, incheiate cu terti, daca acestea sunt semnate dupa deschiderea prezentului apel de proiecte si daca au inclusa o conditie suspensiva (plata se face doar in cazul semnarii contractului de finantare pentru fonduri nerambursabile.

Ghidul solicitantului pentru operatiunea 3.3.2 „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic  si a altor solutii on-line pentru afaceri”, din cadrul Domeniului Major de Interventie 3 „Sustinerea e-economiei”, Axa prioritară 3 – Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru sectoarele privat si public, in vederea lansarii unui nou apel de propuneri de proiecte dedicat acestei operatiuni.

Ghidul Solicitantului detaliaza criteriile specifice care trebuie indeplinite de solicitanti si proiectele acestora, regulile de finantare, circuitul proiectului, modalitatea de selectie a proiectelor, procesul de contractare si implementare, precum si drepturile si obligatiile beneficiarilor.

Adauga comentariu

Noutăți
Cifra/Declaratia zilei

Anders Olofsson – former Head of Payments Finastra

Banking 4.0 – „how was the experience for you”

So many people are coming here to Bucharest, people that I see and interact on linkedin and now I get the change to meet them in person. It was like being to the Football World Cup but this was the World Cup on linkedin in payments and open banking.”

Many more interesting quotes in the video below:

Sondaj

In 23 septembrie 2019, BNR a anuntat infiintarea unui Fintech Innovation Hub pentru a sustine inovatia in domeniul serviciilor financiare si de plata. In acest sens, care credeti ca ar trebui sa fie urmatorul pas al bancii centrale?