Este legala colectarea CNP-ului de magazinele online in vederea facturarii clientilor?

26 mai 2017

Conform art. 319 alin. (20) lit. f) din Codul Fiscal, factura fiscala trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu, in vederea identificarii beneficiarului, urmatoarele informatii: „f) denumirea/numele si adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA sau codul de identificare fiscala al beneficiarului, daca acesta este o persoana impozabila ori o persoana juridica neimpozabila”.

Analizand dispozitia legala anterior mentionata rezulta ca elementul de identificare al beneficiarului constand in codul de identificare fiscala este necesar doar in cazul persoanelor impozabile ori a persoanelor juridice neimpozabile. Notiunea de persoana impozabila nu vizeaza persoana fizica stricto sensu, ci se refera la persoana ce desfasoara activitati economice si este inregistrata la organul fiscal. Astfel ca desi codul de identificare fiscala este, in cazul persoanelor fizice, codul numeric personal, acesta nu este cerut obligatoriu de lege in vederea facturarii acestora atunci cand detin calitatea de beneficiar in cadrul unui raport juridic.

Cu toate acestea, colectarea CNP-ului si prelucrarea acestuia in scopul facturarii va fi posibila sub conditia obtinerii consimtamantului expres si neechivoc prevazut de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Art. 8 alin. (1) din actul normativ mentionat prevede: „(1)Prelucrarea codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal avand o functie de identificare de aplicabilitate generala poate fi efectuata numai daca: a)persoana vizata si-a dat in mod expres consimtamantul sau b) prelucrarea este prevazuta in mod expres de o dispozitie legala”.

Raportat la aceste prevederi legale, rezulta ca din moment ce legislatia fiscala nu impune expres inserarea CNP-ului pe facturile fiscale in vederea identificarii beneficiarului persoana fizica, operatiunea de emitere a facturilor fiscale ce il contin va fi conditionata de consimtamantul expres si neechivoc al clientului privind furnizarea in acest scop a datei cu caracter personal. Inserarea CNP-ului pe factura fiscala fara a avea consimtamantul expres si neechivoc al persoanei in cauza va constitui, potrivit legii, contraventie si ar putea atrage aplicarea unei amenzi de catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Sursa: wall-street.ro

Adauga comentariu

Noutăți
Cifra/Declaratia zilei

Mihai Draghici – CEO PayByFace

„Dupa ce oamenii creeaza un cont PayByFace si au adaugat cardul, selfi-ul si PIN-ul, si au avut un pic de curaj sa se duca sa incerce, daca au incercat o data plata prin recunoastere faciala nu mai folosesc altceva (n.r. ca modalitate de plata). 80% dintre ei numai asta folosesc. Le place la nebunie.” 

Afla aici rezultatele in adoptia platii prin recunoastere faciala.

Sondaj

In 23 septembrie 2019, BNR a anuntat infiintarea unui Fintech Innovation Hub pentru a sustine inovatia in domeniul serviciilor financiare si de plata. In acest sens, care credeti ca ar trebui sa fie urmatorul pas al bancii centrale?