[stock-market-ticker symbols="FB;BABA;AMZN;AXP;AAPL;DBD;EEFT;GTO.AS;ING.PA;MA;MGI;NPSNY;NCR;PYPL;005930.KS;SQ;HO.PA;V;WDI.DE;WU;WP" width="100%" palette="financial-light"]

Comisia Europeană stabilește că euro digital va fi un complement al numerarului

12 septembrie 2023

Noua monedă digitală va constitui un mijloc de plată alternativ la cele deja existente. De exemplu, o persoană fizică va fi în măsură să facă plăți cu euro digital, în paralel cu plăți cu carduri, prin transfer bancar sau cu utilizarea altor soluții de plată oferite de PSP.

un articol de Cristian Bichi, consilier al guvernatorului BNR

În data de 28 iunie 2023, Comisia Europeană a aprobat un pachet legislativ privind moneda unică pentru a asigura un cadru legal pentru o posibilă emitere a monedei euro digitale de către Banca Centrală Europeană (BCE) și pentru a garanta utilizarea în continuare a bancnotelor și monedelor metalice în euro. Detalii despre aceste reglementări, ce sunt de natură a influența viitorul banilor în UE, sunt oferite în continuare.

Pachetul Moneda Unică – aspecte de context 

Pachetul legislativ al Comisiei Europene privind euro, care în mod surprinzator a trecut aproape neobservat de mass-media română, se compune din trei documente: 

  • o propunere de regulament pentru stabilirea unui cadru legal pentru euro digital;
  • o propunere de regulament privind bancnotele și monedele în euro ca mijloc legal de plată;
  • o propunere de regulament privind oferirea de servicii în euro digital de către prestatorii de servicii de plăți încorporați în statele membre a căror monedă nu e euro.

Propunerile Comisiei Europene au fost date publicității la doi ani de la lansarea de către Banca Centrală Europeană (BCE) a proiectului “euro digital” în vara anului 2021. Ele reprezintă un răspuns la fenomenul de digitalizare în creștere a economiei europene și urmăresc să mențina rolul euro în noile condiții prin oferirea unei alternative publice la mijloacele de plată digitale deja existente (criptoactive, “stablecoins”).

Prima propunere de regulament din cele enumerate mai sus are în vedere crearea unui cadru legal pentru posibila emitere a unei monede euro digitale și stabilirea caracteristicilor principale ale acesteia. Odată adoptat de legiuitorii europeni, regulamentul va permite BCE să emită euro digital ca un complement al bancnotelor și monedelor în euro, dar nu va stabili o obligație în acest sens pentru instituția europeană. În calitatea sa de autoritate monetară independentă, cu atribuții clar precizate în Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene (TFUE), BCE este singura în măsură să decidă dacă va emite o moneda digitală de bancă centrală (CBDC) pentru zona euro și când va face aceasta. În acest context, să reamintim că în octombrie 2023 se va încheia faza de investigații a proiectului “euro digital” al BCE, organele sale de conducere urmând a decide dacă se va trece la faza următoare, cea de utilizare efectivă a monedei euro digitale.

Cea de a doua propunere de regulament are în vedere să protejeze rolul numerarului în euro (bancnote și monede metalice), prin oferirea asigurării că această monedă de bancă centrală în formă fizică va rămâne prezentă, disponibilă și acceptată de toți rezidenții și toate firmele din țările Uniunii Economice și Monetare (“Euroland”).

În fine, cea de a treia propunere de regulament urmărește ca oferirea de servicii în euro digital de către prestatorii de servicii de plăți încorporați în statele membre a căror monedă nu este euro să fie supusă unei supravegheri adecvate de către autoritățile competente din statele respective.  

Autorul isi incheie articolul afirmand ca cei ce susțin dispariția numerarului în euro (chiar din acest an) s-au grăbit în a cânta prohodul acestuia. Un fapt ce merită a fi reținut din lecturarea Pachetului Moneda Unică este acela că euro digital nu va înlocui bancnotele și monedele euro, ci va fi un complement al acestora.

Mai mult, noua monedă digitală va constitui un mijloc de plată alternativ la cele deja existente. De exemplu, o persoană fizică va fi în măsură să facă plăți cu euro digital, în paralel cu plăți cu carduri, prin transfer bancar sau cu utilizarea altor soluții de plată oferite de PSP.

Departe de a dispărea, băncile vor continua sa joace un rol important în rândul prestatorilor de servicii de plăți, fiind obligate să ofere gratuit servicii de plăți de bază în euro digitali. Cu respectarea anumitor condiții, euro digital va fi accesibil și cetățenilor și firmelor din țări din afara zonei euro. În fine, băncile centrale nu vor putea identifica în mod direct utilizatorii de euro digital.

Detalii aici: Comisia Europeană stabilește că euro digital va fi un complement al numerarului

Adauga comentariu

Noutăți
Cifra/Declaratia zilei

Anders Olofsson – former Head of Payments Finastra

Banking 4.0 – „how was the experience for you”

So many people are coming here to Bucharest, people that I see and interact on linkedin and now I get the change to meet them in person. It was like being to the Football World Cup but this was the World Cup on linkedin in payments and open banking.”

Many more interesting quotes in the video below:

Sondaj

In 23 septembrie 2019, BNR a anuntat infiintarea unui Fintech Innovation Hub pentru a sustine inovatia in domeniul serviciilor financiare si de plata. In acest sens, care credeti ca ar trebui sa fie urmatorul pas al bancii centrale?