Comisia Europeana propune noi norme privind comertul electronic

27 mai 2016

Comisia Europeană a prezentat in 25 mai un pachet de măsuri menite să le permită consumatorilor și întreprinderilor să efectueze cu mai multă ușurință și încredere achiziții și vânzări online de produse și servicii, pe întreg teritoriul UE.

Potrivit comunicatului Comisiei, este vorba de „un plan alcătuit din trei piloni, având drept obiectiv stimularea comerțului electronic prin abordarea problemei geoblocării, prin asigurarea unei livrări transfrontaliere de colete mai accesibile și mai eficiente, precum și prin promovarea încrederii consumatorilor ca urmare a îmbunătățirii protecției și a aplicării legii”.

Pachetul de astăzi privind comerțul electronic este alcătuit din următoarele elemente:
. o propunere legislativă menită să vizeze geoblocarea nejustificată și alte forme de discriminare pe motive de naționalitate, de reședință sau de stabilire;
. o propunere legislativă privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete, menită să sporească transparența prețurilor și să îmbunătățească supravegherea reglementară;
. o propunere legislativă vizând consolidarea aplicării drepturilor consumatorilor și orientări vizând clarificarea, printre altele, a aspectelor considerate drept practici comerciale neloiale în mediul digital.

Prevenirea geoblocării și a altor forme de discriminare pe motive de naționalitate sau de reședință
Comisia propune o serie de acte legislative pentru a se asigura că acei consumatori care doresc să achiziționeze produse și servicii într-o altă țară din UE, fie online, fie în persoană, nu sunt discriminați din punctul de vedere al accesului la prețuri, al vânzărilor sau al condițiilor de plată, cu excepția cazului în care acest lucru poate fi justificat în mod obiectiv din motive precum TVA-ul sau anumite dispoziții juridice de interes public.

Atunci când un consumator intră într-un magazin dintr-o altă țară din UE, proprietarul nu solicită cartea de identitate a consumatorului respectiv pentru a accepta o achiziție sau pentru a ajusta prețul sau condițiile de vânzare. Însă, în mediul online, sunt mult prea dese situațiile în care accesul consumatorilor la oferte din alte țări este blocat, de exemplu prin redirecționarea consumatorului către site-ul web din țara sa sau prin impunerea obligativității ca acesta să plătească utilizând o carte de debit sau de credit dintr-o anumită țară. Acest gen de discriminare nu își are locul pe piața unică.

Cu toate că principiul nediscriminării a fost deja stabilit în temeiul Directivei privind serviciile și deși Comisia l-a aplicat în sectoare de prestări de servicii precum întreprinderile de închirieri auto sau parcurile de distracții, atât întreprinderile, cât și consumatorii vor beneficia de o certitudine juridică sporită cu privire la practicile autorizate și la cele neautorizate. Regulamentul va oferi această certitudine juridică și forța executorie necesare în cazul produselor și serviciilor online sau offline.

Pentru a evita introducerea unor poveri disproporționate pentru întreprinderi, regulamentul nu impune obligativitatea de a livra pe întreg teritoriul UE și scutește întreprinderile mici, care fac obiectul unui plafon de TVA național, de punerea în aplicare a anumitor dispoziții.

O livrare transfrontalieră de colete mai accesibilă și mai eficientă
Regulamentul propus astăzi va contribui la sporirea transparenței prețurilor și a supravegherii reglementare a serviciilor de livrare transfrontalieră de colete, astfel încât consumatorii și comercianții cu amănuntul să beneficieze de livrări accesibile și de opțiuni de returnare convenabile chiar și către sau dinspre regiuni periferice.

Consumatorii și întreprinderile mici se plâng de faptul că problemele legate de livrarea de colete, în special tarifele ridicate de livrare a expedierilor transfrontaliere, le împiedică să efectueze mai multe achiziții sau vânzări pe întreg teritoriul UE. Prețurile practicate de operatorii poștali pentru a livra colete de dimensiuni mici într-un alt stat membru sunt de până la 5 ori mai mari decât prețurile naționale, fără a exista o corelare clară cu costurile efective.

Regulamentul va încuraja concurența, introducând o mai mare transparență a prețurilor. Comisia nu propune un plafon pentru prețurile de livrare. Reglementarea prețurilor este doar un mijloc de ultim resort, în acest caz concurența neaducând rezultate satisfăcătoare. Comisia va lua notă de progresele realizate în 2019 și va evalua necesitatea unor măsuri suplimentare.

Regulamentul va oferi autorităților naționale de reglementare în domeniul poștal datele necesare pentru a monitoriza piețele transfrontaliere și pentru a verifica accesibilitatea și orientarea în funcție de costuri a prețurilor. De asemenea, regulamentul va încuraja concurența, impunând accesul transparent și nediscriminatoriu al terților la serviciile și infrastructura de livrare transfrontalieră de colete. Comisia va publica prețurile cotate public percepute de furnizorii de serviciu universal, pentru a spori concurența inter pares și transparența tarifelor.

Propunerea vine în completarea inițiativelor de autoreglementare luate de operatorii poștali pentru a îmbunătăți calitatea și accesibilitatea serviciilor de livrare transfrontalieră de colete.

Sporirea încrederii consumatorilor în comerțul electronic
Propunerea de revizuire a Regulamentului privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului va oferi competențe sporite autorităților naționale pentru o mai bună aplicare a drepturilor consumatorilor. Astfel, autoritățile naționale vor putea:
. să verifice dacă site-urile web procedează la geoblocarea consumatorilor sau dacă ele oferă condiții de postvânzare care nu respectă normele UE (de exemplu, drepturi de retragere);
. să dispună închiderea imediată a site-urilor web care găzduiesc înșelătorii;
. să solicite informații de la registratorii de domeniu și de la bănci pentru a determina identitatea comerciantului responsabil.

În cazul încălcărilor drepturilor consumatorilor la nivelul UE, Comisia va putea să coordoneze acțiuni comune împreună cu autoritățile naționale de aplicare a legii pentru a pune capăt acestor practici. Astfel, se va garanta o protecție mai rapidă a consumatorilor, permițând statelor membre și întreprinderilor să economisească timp și resurse.

De asemenea, Comisia publică orientări actualizate privind practicile comerciale neloiale pentru a răspunde, printre altele, la provocările prezentate de mediul digital. Acestea aduc clarificări în legătură cu aplicarea Directivei privind practicile comerciale neloiale. De exemplu, orice platformă online care este considerată drept „comerciant” și care promovează sau vinde bunuri, servicii sau conținut digital consumatorilor trebuie să se asigure ca propriile sale practici comerciale respectă pe deplin legislația UE privind protecția consumatorilor. Platformele trebuie să precizeze clar că normele privind practicile comerciale neloiale nu se aplică persoanelor fizice care vând bunuri, iar motoarele de căutare ar trebui să facă o distincție clară între plasări plătite de produse (paid placements) și rezultatele unei căutări normale.

Orientările revizuite includ, de asemenea, două seturi de principii de autoreglementare, convenite între părțile interesate: primul set de principii va veni în sprijinul instrumentelor de comparare pentru o mai bună respectare a dispozițiilor directivei, iar cel de al doilea set va contribui la aplicarea normelor privind practicile comerciale neloiale în materie de afirmații înșelătoare și nefondate privind protecția mediului.

Adauga comentariu

Noutăți
Cifra/Declaratia zilei

Gabriela Nistor – director general adjunct BT

Tendinţele pe care le-am remarcat înainte de începerea pandemiei s-au accelerat pe perioada stării de urgenţă. Am văzut acest lucru ca o oportunitate, un tipping point pentru bancă. Post-pandemie nu avem cum sa ne întoarcem la comportamentul financiar pe care îl aveam până în februarie a.c. Relaţia românilor cu online-ul s-a schimbat. In plus, cardul fizic se va dematerializa. Vom asista la o scădere a cererii pentru cardurile fizice, respectiv la o creştere a preferinţei pentru componenta digitală a acestora.”

Sondaj

In 23 septembrie 2019, BNR a anuntat infiintarea unui Fintech Innovation Hub pentru a sustine inovatia in domeniul serviciilor financiare si de plata. In acest sens, care credeti ca ar trebui sa fie urmatorul pas al bancii centrale in 2020?