[stock-market-ticker symbols="FB;BABA;AMZN;AXP;AAPL;DBD;EEFT;GTO.AS;ING.PA;MA;MGI;NPSNY;NCR;PYPL;005930.KS;SQ;HO.PA;V;WDI.DE;WU;WP" width="100%" palette="financial-light"]

BNR poate amenda cu pana la 1 mil. lei sau chiar suspenda dreptul de a presta servicii de plata pentru prestatorii care nu respecta nivelul comisioanelor interbancare

1 noiembrie 2018

In sedinta de guvern de miercuri, 31 octombrie, Guvernul a adoptat un proiect de lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul.

Sub incidența legii intra:
a) prestatorii de servicii de plată care emit și/sau acceptă plata cu cardul, prevăzuți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare;
b) persoanele juridice, în calitate de beneficiari ai plăților în sensul Regulamentului (UE) 2015/751;
c) societățile care administrează schemele de plată cu cardul, atât cele cvadripartite cât și cele
tripartite care desfășoară activități pe teritoriul României;
d) entitățile de prelucrare;
e) prestatorii de servicii tehnice în legătură cu cardurile.

În aplicarea prevederilor art. 13 din Regulamentul (UE) 2015/751, Banca Naţională a României este desemnată autoritate competentă responsabilă cu asigurarea respectării de către entitățile prevăzute la art. 3 a prevederilor Regulamentului (UE) 2015/751, cu excepţia prevederilor art. 8 paragrafele (2) şi (6) și art. 10 paragrafele (1), (2), (4) şi (5) ale Regulamentului (UE) 2015/751, pentru care Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor este autoritate naţională responsabilă cu supravegherea respectării acestora în relaţia dintre prestatorii de servicii de plată şi consumatori, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 677/2016.

În calitate de autoritate competentă în sensul art. 4 alin. (1), Banca Naţională a României aplică sancţiuni administrative pentru încălcarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2015/751, în conformitate cu prevederile prezentei legi și poate dispune măsuri de remediere, după caz.
Măsurile de remediere şi sancţiunile administrative dispuse trebuie să fie „eficiente, proporţionale cu faptele și deficiențele constatate şi de natură a avea un efect descurajant”.

Doua dintre faptele pentru care se aplica aceste masuri se refera la nerespectarea nivelului comisionului interbancar:
a) nerespectarea, de către prestatorii de servicii de plată a prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2015/751 care interzic acestora să ofere și să solicite un comision interbancar per tranzacție mai mare de 0,2 % din valoarea tranzacției pentru orice tranzacție cu card de debit;
b) nerespectarea, de către prestatorii de servicii de plată, a prevederilor art. 4 teza I din Regulamentul (UE) 2015/751 care interzic acestora să ofere și să solicite un comision interbancar per tranzacție mai mare de 0,3 % din valoarea tranzacției pentru orice tranzacție cu card de credit.

În aplicarea prevederilor art. 8, Banca Naţională a României poate aplica următoarele sancţiuni administrative:
a. avertisment scris;
b. avertisment public prin care se indică persoana responsabilă și fapta săvârșită;
c. amendă cuprinsă între 10.000 lei şi 100.000 lei, aplicabilă prestatorilor de servicii de plată, pentru faptele prevăzute la art. 8 lit. a) și b);
d. amendă cuprinsă între 200.000 lei şi 1.000.000 lei, aplicabilă societăților care administrează schemele de plată cu cardul;
e. amendă până la de două ori valoarea profiturilor obținute sau a pierderilor evitate de către persoana responsabilă, în măsura în care acestea pot fi determinate, aplicabilă prestatorilor de servicii de plată în situația în care nu au fost remediate, în termenele prevăzute în actul prin care s-a dispus respectiva sancțiune, deficiențele pentru care s-au aplicat sancțiunile administrative prevăzute la lit. c);

f. amendă cuprinsă între 1.000 lei şi 50.000 lei, aplicabilă beneficiarilor plăților, entităților de prelucrare și prestatorilor de servicii tehnice în legătură cu cardurile:
g. suspendarea temporară a dreptului prestatorilor de servicii de plată de a presta servicii de plată de tipul celor care fac obiectul Regulamentului (UE) 2015/751 până la remedierea situației care a determinat suspendarea;
h. suspendarea dreptului de acces la sistemele de plăți până la remedierea situației care a determinat suspendarea.

Proiectul de lege poate fi consultat aici

Adauga comentariu

Noutăți
Cifra/Declaratia zilei

Anders Olofsson – former Head of Payments Finastra

Banking 4.0 – „how was the experience for you”

So many people are coming here to Bucharest, people that I see and interact on linkedin and now I get the change to meet them in person. It was like being to the Football World Cup but this was the World Cup on linkedin in payments and open banking.”

Many more interesting quotes in the video below:

Sondaj

In 23 septembrie 2019, BNR a anuntat infiintarea unui Fintech Innovation Hub pentru a sustine inovatia in domeniul serviciilor financiare si de plata. In acest sens, care credeti ca ar trebui sa fie urmatorul pas al bancii centrale?