[stock-market-ticker symbols="FB;BABA;AMZN;AXP;AAPL;DBD;EEFT;GTO.AS;ING.PA;MA;MGI;NPSNY;NCR;PYPL;005930.KS;SQ;HO.PA;V;WDI.DE;WU;WP" width="100%" palette="financial-light"]

ANAF propune un nou regim de lucru privind infiintarea si ridicarea popririlor bancare

3 mai 2023

Băncile vor fi obligate să comunice după înfiintarea popririi, precum și ori de câte ori sunt încasate sume în conturile deschise de debitori, informații cu privire la sumele pe care le pot plăti, scopul fiind acela ca pe de o parte, debitorilor să nu le fie afectate disponibilitățile bănești, iar pe de altă parte organele fiscale să nu fie puse în situația de a restitui sumele încasate în plus.

Fiscul a publicat un proiect de ordin al preşedintelui Agenției Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscale nr.878/2022 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora.

Din luna iunie 2017 și pâna la finalul anului 2020, actele de executare silită privind înființarea și ridicarea popririlor bancare s-au comunicat instituțiilor de credit printr-un mecanism de procesare masivă, sens în care A.N.A.F a pus la dispoziția instituțiilor de credit o platformă pentru descărcarea fișierelor cu actele de executare privind înființarea și ridicarea popririlor bancare.

„Deși a fost implementat acest mecanism, s-a constatat că disponibilitățile bănești ale debitorilor erau afectate, întrucât fiecare instituție de credit proceda la virarea sumelor pentru care au fost înființate popriri bancare fără a avea cunoștință de cele deja virate de către celelalte instituții de credit, ceea ce a condus în multe situații la blocarea sumelor existente în conturile debitorilor peste sumele înscrise în adresa de înființare a popririi.” se arata in referatul de aprobare a proiectului de Ordin.

Având în vedere cele de mai sus, s-a impus implementarea unui nou mecanism privind automatizarea înființării și ridicării popririlor bancare, care a devenit funcțional începând cu anul 2021, scopul A.N.A.F. fiind acela de blocare a conturilor debitorului în limita sumei poprite, respectiv de virare a sumei indisponibilizate în cont odată cu primirea ordonanțării de plată.

Totodată, conform actelor normative invocate, instituțiile de credit comunică informațiile cu privire la sumele pe care le pot plăti după primirea adresei de înființare a popririi, precum și ori de câte ori sunt încasate sume în conturile deschise de debitori, doar în baza Convenției-cadru de aderare încheiată între banci și A.N.A.F..

Până la data de 31.03.2023, BCR este singura instituție de credit care a încheiat cu A.N.A.F. Convenția-cadru, în baza căreia comunică, zilnic, sumele ce pot fi plătite ca urmare a popririi înființate.

Având în vedere perioada de timp de la adoptarea prevederilor referitoare la implementarea mecanismului de comunicare a actelor de executare prin procese electronice masive, respectiv a O.P.A.N.A.F. nr.1665/2020, perioadă în care instituțiile de credit au avut timpul necesar pentru dezvoltarea sistemelor informatice și preconizarea cheltuielilor necesare în acest sens, s-a considerat necesar a se modifica O.P.A.N.A.F. nr. 878/2022, astfel încat să se elimine prevederile referitoare la Convenția-cadru.

„Se impune această modificare, ținând cont de faptul că s-au constatat situații în care băncile au procedat simultan la virarea sumelor din conturile debitorilor, întrucât nu aveau cunoștință că și celelalte bănci unde debitorul avea conturi deschise au virat sumele indisponibilizate, ceea ce a condus la nemulțumiri din partea debitorilor.” se mai arata in referat.

Urmare acestor modificări, băncile vor fi obligate să comunice după înfiintarea popririi, precum și ori de câte ori sunt încasate sume în conturile deschise de debitori, informații cu privire la sumele pe care le pot plăti, scopul fiind acela ca pe de o parte, debitorilor să nu le fie afectate disponibilitățile bănești, iar pe de altă parte organele fiscale să nu fie puse în situația de a restitui sumele încasate în plus.

In proiectul de ordin suspus aprobării s-a prevăzut ca data de intrare în vigoare a modificărilor descrise mai sus să fie 1 octombrie 2023, ținând cont de faptul că instituțiile de credit au nevoie de timp pentru a-și adapta sistemele informatice conform noilor dispoziții legale.

De asemenea, având în vedere că s-au constatat cazuri în care pe perioada suspendării executării silite, instituțiile de credit efectuează plăți în contul 50.67.02 deschis la nivelul Trezoreriei Operative Centrale, realizându-se astfel plata unei popriri, chiar dacă aceasta este suspendată, s-a considerat necesar a se reglementa acest caz.

Astfel, în proiectul de ordin s-a prevăzut ca în cazul în care, dacă pe perioada suspendării popririi sunt recepționate sume, Trezoreria Operativă Centrală nu validează viramentul efectuat de instituția de credit, dacă în aplicația e-Popriri se constată că suspendarea popririi a fost încărcată pe platforma e-Popriri.

Totodată, s-a reglementat faptul că, sumele virate de către instituțiile de credit pe perioada suspendării executării silite prin poprire, să se efectueze în conturile de disponibil/venituri aferente obligațiilor fiscale datorate.

Adauga comentariu

Noutăți
Cifra/Declaratia zilei

Anders Olofsson – former Head of Payments Finastra

Banking 4.0 – „how was the experience for you”

So many people are coming here to Bucharest, people that I see and interact on linkedin and now I get the change to meet them in person. It was like being to the Football World Cup but this was the World Cup on linkedin in payments and open banking.”

Many more interesting quotes in the video below:

Sondaj

In 23 septembrie 2019, BNR a anuntat infiintarea unui Fintech Innovation Hub pentru a sustine inovatia in domeniul serviciilor financiare si de plata. In acest sens, care credeti ca ar trebui sa fie urmatorul pas al bancii centrale?