ANAF atrage atenția că sunt persoane care se prezintă ca inspectori și solicită sume de bani în numele instituției, cu plata in criptomonede

14 martie 2023

ANAF, la sesizarea unui contribuabil, a identificat următoarea situație: o persoană folosea, fără drept, o calitate oficială – inspector superior ANAF – și solicita sume de bani în numele instituției. Solicitarea frauduloasă a fost transmisă de pe o adresă de email care nu aparțineinstituției, anafro@europe.com.

Prin email s-au transmis: un termen limită pentru depunerea banilor, suma solicitată (2178 USD!) precum și metoda de plată: crypto monede!

Aceste elemente, nespecifice unei instituții de stat, au dat de gândit contribuabililui, care a contactat administrația fiscală din raza domiciliului, singura acțiune recomandabilă în situația în care orice contribuabil are suspiciuni cu privire la situația fiscală proprie.

„Menționăm că orice persoană fizică ce urmează a fi supusă verificării situației fiscale personale va primi un aviz de verificare, care cuprinde temeiul juridic al verificării, data de începere a verificării, perioada ce urmează a fi supusă verificării, posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a verificării (amânarea se poate solicita o singură dată, pentru motive justificate), solicitarea de informaţii şi înscrisuri pentru verificare, solicitarea de depunere a declarației de patrimoniu și de venituri.” – precizeaza ANAF in comunicatul de presa.

În plus față de elementele de mai sus, avizul conține:

  • rubrica „persoana de contact” care se completează cu numele și prenumeleunuiadintremembrii echipei de inspectori fiscali și numărul de telefon la care acesta poatefi contactat;
  • – mențiunea că la data începerii verificării situației fiscale personale, persoanafizicăesteinvitată să se prezinte la sediul (locul unde se va desfășura verificarea situației fiscalepersonale) organului fiscal emitent al avizului, cu precizarea adresei acestuia.

Avizul de verificare este comunicat persoanei fizice cu cel puțin 15 zileînainte de data începerii verificării situației fiscale personale, prin modalitățile stabilite la art. 47din Codul de procedură fiscală. Odată cu avizul de verificare, persoana fizică este înștiințată asupra drepturilor și obligațiilor prevăzute de lege ce-i revin în desfășurarea procedurii de verificare a situației fiscalepersonale.

La data începerii verificării situaţiei fiscale personale sau cu ocazia primei întâlniri,organul fiscal va prezenta persoanei fizice verificate legitimaţia şi ordinul de serviciu semnat de conducătorul organului fiscal.

ATENȚIE! Eventualele sume de plată (creanțe fiscale) pot rezulta doar ca urmare a derulării unei verificări a situației fiscale personale, acestea fiind evidențiate în actul administrativ fiscal (decizie de impunere) emis de organul de verificare și comunicat persoanei fizice verificate.

Adauga comentariu

Noutăți
Cifra/Declaratia zilei

Anders Olofsson – former Head of Payments Finastra

Banking 4.0 – „how was the experience for you”

So many people are coming here to Bucharest, people that I see and interact on linkedin and now I get the change to meet them in person. It was like being to the Football World Cup but this was the World Cup on linkedin in payments and open banking.”

Many more interesting quotes in the video below:

Sondaj

In 23 septembrie 2019, BNR a anuntat infiintarea unui Fintech Innovation Hub pentru a sustine inovatia in domeniul serviciilor financiare si de plata. In acest sens, care credeti ca ar trebui sa fie urmatorul pas al bancii centrale?