ANAF a publicat o broșură privind tratamentul fiscal al veniturilor realizate de persoanele fizice din transferul de monedă virtuală

15 februarie 2023

In brosura publicata de ANAF, in atentia persoanelor fizice care realizeaza venituri din din transferul de monedă virtuală se precizeaza ca aceste venituri sunt venituri impozabile și le sunt aplicabile prevederile Cap. X „Venituri din alte surse” din Titlul IV – ”Impozitul pe venit” din Codul fiscal (1).
Veniturile impozabile cuprind atât veniturile în numerar (care presupun o remuneraţie financiară), cât şi cele în natură (spre ex. produse, servicii, călătorii etc.) (2).

Persoanele care realizează venituri din transferul de monedă virtuală au obligaţia de a declara aceste venituri prin completarea și depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I.
Date privind veniturile realizate la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului (3).

Calculul Impozitului

Impozitul pe venit datorat pentru aceste venituri se calculează de către contribuabil prin aplicarea cotei de 10% asupra câștigului realizat, determinat ca diferenţă pozitivă între preţul de vânzare și preţul de achiziţie, inclusiv costurile directe aferente tranzacţiei.
Câștigul sub nivelul a 200 lei/tranzacţie nu se impozitează, cu condiţia ca totalul câștigurilor într-un an fiscal să nu depășească nivelul de 600 lei (4).
Termenul de plată a impozitului pe venit este termenul limită de depunere a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate

Contribuabilii care realizează venituri din alte surse datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II.

Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate (5).
În anul 2023 salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este de 3.000 lei lunar.

Încadrarea în plafonul anual se efectuează prin cumularea veniturilor din alte surse cu venituri din activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, venituri din asocierea cu o persoană juridică, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, venituri din investiţii, baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate fiind reprezentată de:


a) nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 şi 12 salarii minime brute pe ţară;
b) nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 şi 24 de salarii minime brute pe ţară;
c) nivelul de 24 de salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice, în cazul veniturilor realizate de peste 24 de salarii minime brute pe ţară (6).

Venituri din străinătate

Pentru veniturile din alte surse obţinute din străinătate, persoanele fizice au obligaţia completării Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate – Secțiunea I.2:

Date privind impozitul pe veniturile realizate din străinătate până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului, precum și să efectueze calculul și plata impozitului datorat, în cadrul aceluiași termen, cu luarea în considerare a metodei de evitare a dublei impuneri, prevăzută de convenţia de evitare a dublei impuneri (7).
Pentru aceste venituri, contribuţia de asigurări sociale de sănătate se datorează în aceleași condiţii prevăzute de Codul fiscal pentru veniturile din alte surse obţinute din România.

____________

1 – Art. 114 alin. 2 lit. m) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare
2 -Art. 10 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare

3 – Art. 114 alin. 2 lit. m) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare

4 – Art. 116 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare

5 – Art. 170 alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare

6 – Art.170 alin. 2 și 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare

7 – Art. 130 alin. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare

Adauga comentariu

Noutăți
Cifra/Declaratia zilei

Anders Olofsson – former Head of Payments Finastra

Banking 4.0 – „how was the experience for you”

So many people are coming here to Bucharest, people that I see and interact on linkedin and now I get the change to meet them in person. It was like being to the Football World Cup but this was the World Cup on linkedin in payments and open banking.”

Many more interesting quotes in the video below:

Sondaj

In 23 septembrie 2019, BNR a anuntat infiintarea unui Fintech Innovation Hub pentru a sustine inovatia in domeniul serviciilor financiare si de plata. In acest sens, care credeti ca ar trebui sa fie urmatorul pas al bancii centrale?